AWO FÉLÉ BO'NÚ Read Count : 24

Category : Poems

Sub Category : N/A
AWO FÉLÉ BO'NÚ. (Soft leather covered the stomach)

Awo félé bonú
Kò jé a rí'kùn asebi 
Lágbájá tó ñ bínú
Sùgbón tó ñ feyín kèékèé sí ni 
Ñjé ìwó mò pé Inú jìnà  j'òrun lō bí?

Ōjú larí òré ò dé'nú 
Eni a gbójú okùn lé, kò Jo eni āgbā 
Awo félé bo'nú kò jé a rí'kùn asebi
Olùfé, e máse rèwèsì, e maa sórā
Bí'kú īlé ò pani, tò'dē kò lee pani 

Awo félé bo'nú kò jé a rí'kùn asebi
Sórā fun eeyan ati ohun gbogbo 
Ikún ñ bē lóko lóñgé 
Máā sórā 
Ejò alâwò ewé ñ bē lábé ewé 

Òré n pani, máse gb'ara lewon
Ebí le koni, máse gb'árā léwōn 
Awo félé bo'nú kò jé a rí'kùn asebi
Aya n pani beeni oko n koni sile 
Ina Ife nku beeni okùn Ife n já

© Boluwatife Alabi. O 

Comments

  • No Comments
Log Out?

Are you sure you want to log out?