Yanarım Read Count : 46

Category : Poems

Sub Category : N/A
Yanarım, yanarım, sivas yanarım
Harlı ateşte, dersim'de yanarım
Yükseldi alev, çorum'da yanarım
Kor olmuş yüreğim, maraş, yanarım.

Pir Sultan'ım, bir ölür bin doğarım
Yemînî'yim, alçak gönül imanım
Nesimi'yim softalara kanmadım
Başı dik darağacına çıkarım.

Vîranî'yim, bektaşilik tek aşkım
Kul hîkmet'im, sevgi dostluk hayatım
Fuzûlî'yim, ilim  erkan sanatım
Îsmaîl'im dost dost diye  yanarım.

Hüseyin der, her devirde yaşarım
Ben hiç yılmam yere düşsem kalkarım
Hep direndim, direnirim, yılmadım
Sürgündeyim sürgünde ben yaşarım.

06.07.2020

Hüseyin Çoban

Comments

  • No Comments
Log Out?

Are you sure you want to log out?