Us Ki YadEIn Read Count : 51

Category : Diary/Journal

Sub Category : N/A
ANKhUn MaI aSun li Kar KhudA k samNe Ham..... rONe lAgE naMaaz Pr koCh YadEIn liKar Ham .........HaN yE saCh Hi Ki NaFrat HaI HamEIn TuMse ....pHiR kYUn NaMaaz Pr tERe LiYe rOte Hai Ham...

Comments

  • Jan 18, 2022

Log Out?

Are you sure you want to log out?