Şema Terapi Eğitimi Read Count : 24

Category : Articles

Sub Category : Science and Technology

Şema Terapi Eğitimi

Şema terapi eğitimi ;şema terapi, geleneksel bilişsel davranışçı terapi tedavileri ve kavramları önemli derecede genişletilmiş Young ve çalışma arkadaşları tarafından geliştirilen yenilikçi ve bütünleyici bir terapidir. Şema terapi, özellikle bugüne kadar tedavisi zor görülen yerleşikleşmiş kronik psikolojik bozuklukları olan hastalara daha uygun olan psikoterapinin yeni bir sistemini sağlar. Şema terapi, psikodinamik kuram, nesne ilişkileri, bağlanma teorisi, Gestalt terapisi gibi ekollerden de faydalanır.
Şema terapi, bilişsel davranışçı terapi eğitiminden farklı olarak çocukluk çağı ebeveyn ilişkileri, çocukluk çağı bağlanma stilleri, erken çocukluk dönemi travmaları, mizaç ve uyumsuz/zarar verici duygulara odaklanır. Şema modları, şema kaçınması, erken dönem uyumsuz şemaları gibi kavramlar üzerine ilerler. Şema terapi eğitimi ile, şemaların kazanılması, uyumsuz şemaların işlevlerini ve etkisinin azaltılmasını en açık örneklerle öğrenebilecek ve seanslarınızda şema terapiyi uygulayabileceksiniz.
Şema terapi eğitimimiz, şema terapinin kuramsal çerçevesinden, bilişsel-deneysel tekniklere ve kullanacağınız şema envanterlerine kadar tüm detaylarıyla öğrencilerimizin hizmetindedir.

Şema terapi eğitimi detaylarını bir alt başlıktan inceleyebilirsiniz.

Kurum : ARES Psikolojik Danışmanlık & Eğitim Merkezi.
Sertifikada Yazacak Saat : 60 Saat ve Uygulamalı (Uygulayıcı Sertifikası)

Tek Tıkla İndir, Sertifikanla Kullanmaya Başla !
Satın Alma İşleminden Sonra Açılacak Pencereden ya da Size Gelen Otomatik Mailden de Eğitiminizi İndirebilirsiniz.
Not : Onaylı Uygulayıcı Sertifikanız Satın Alımdan Sonra İsim Soy İsminize Özel Düzenlenip Mailinize Gönderilecektir.
Dosya boyutu yaklaşık 30 mb, indirme süresi ortalama 2-3 dakikadır.
Psikoloji Eğitimleri

Şema Terapi Eğitimi Detayları

Şema terapi eğitimimiz Türkiye’deki en geniş çaplı ve detaylı şema terapi eğitimlerinden biridir. Tüm şema müdahele tekniklerini de içermektedir. Aşağıdan eğitim başlıklarını kısaca inceleyebilirsiniz.

Şema Terapi Kavramsal Bakış.

Şema Nedir ?

BECK’in Kognitif Modeli.

Şemaların Kazanılması.

Mizaç.

Bağlanma ve Bağlanma Stilleri.

Şema Terapi Hasta Uygunluğu.

Şema Alanları.

Çocuk Temel Gereksinimleri.

Erken Dönem Uyumsuz Şemalar.

Şema Başa Çıkma Biçimleri.

Şema Teslimi.

Şema Kaçınması.

Şema Aşırı Telafisi.

Şema Başa Çıkma Biçimleri Örnekler.

Mod Kavramı Ortaya Çıkışı.

Tüm Modlar Detaylı Açıklama.

Mod Nedir ?

Çocuk Modları.

İşlevsiz Baş Etme Modları.

İşlevsiz Ebeveyn Modu.

Sağlıklı Yetişkin Modu.

Mod Sıçramaları.

Modlarla Çalışmak 7 Adım.

Değerlendirme ve Eğitim Evresi.

Değişim Evresi ve Teknikler.

Mizacın Değerlendirilmesi.

Şema Ölçekleri ve Açıklamaları.

Vaka Kavramsallaştırma.

Sokratik Sorgulama ve Yönlendirilmiş Keşif.

Film Tekniği.

Hayal Kurma Tekniği.

Terapötik İlişki.

Kanıt İnceleme Tekniği.

Sandalyelerle Diyalog Tekniği.

Şema Günlüğü.

Flaş Kartlar.

Yeniden Ebeveynlik İçin Hayal Kurma.

Ebeveynlere Mektup Tekniği.

Örüntü Bozmak İçin Hayal Kurma.

Duygusal Gücü Kullanarak Adım Adım Hayal Kurma Tekniği.

Bekle ve İzin Ver Tekniği.

Sağlıklı Davranış Hayal Tekniği.

Beden Çalışması.

Ödev Verme.

Günlük Çalışması.

İlaçla Tedavi.

Şema Envanterleri.

Uygulayıcı Sertifikası (ARES Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi Onaylı).

Tüm Eğitim Dosyaları Lisanslandırılmıştır, Psikolog Marketi’nin İzni Olmadan Kopyalanamaz, Çoğaltılamaz ve Satılamaz.

Şema terapi eğitimi yanında bilişsel davranışçı terapi eğitimi ni de inceleyebilirsiniz.

Şema Terapi Eğitimi Nedir ?

Şema terapi eğitimi; Şemalar düşünsel ve davranışsal örüntülerdir. Çocukluk çağında gelişirler. Şemalar bebeklikten başlayarak gelişir ve yaşam boyu sürerler. Yaşam boyu çevremize uyum sağlamakta kullandığımız tüm düşünsel yapılar şemalara bağlı olarak gelişir. (Adaptasyon) Erişkin yaşamda her ne kadar değişmez gerçekler olarak algılansalar da şemalar, özellikle çocukluk yıllarında ebeveynler, kardeşler ve akranlarla olan incitici deneyimler sonucu öğrenilirler. Şema terapinin en önemli amacı uyumsuz şemaların etki ve şiddetinin azaltılması ve sağlıklı şemaların pekiştirilmesidir. Şema terapi bilişsel-davranışçı yöntemler ve duygusal-deneysel yöntemler kullanır.
Şema terapi, Jeffrey E. Young ve arkadaşları öncülüğünde geliştirilmiştir. Jeffrey E. Young ayrıca Şema Terapi Enstitüsü kurucusudur. Bunun yanında New York ve Connecticut Bilişsel Terapi Merkezleri’nin de kurucusudur.

Şema Terapi Eğitimini Kimler Alabilir ?

Şema terapi eğitimini;

Psikologlar ve Psikoloji Bölümü Öğrencileri.
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Mezunları, PDR Öğrencileri.
Aile Danışmanları ve Aile Danışmanlığı Öğrencileri.
Psikiyatristler ve Psikiyatri Öğrencileri.
Klinik Psikologlar ve Klinik Psikoloji Öğrencileri.
Diğer Ruh Sağlığı Uzmanları.

Comments

  • Dec 18, 2021

Log Out?

Are you sure you want to log out?