"Imahinasyon" Read Count : 46

Category : Poems

Sub Category : N/A

"Naging langit marikit ating pag-init,"
Gabing madilim ika'y yakap kong higpit, Katahimika'y umawit tayong pikit;
At inaalayan kong bakit dumikit?

Ako'y natakot ngunit puso mo'y abot
Ni ka tamis-tamis ay ating binunot,
Kaya't sabay tayong umabot sa tuktok,
At kaalinsabay sa bawat pagtibok.

"At anya'y mga himigang atin palihim
Kung siyasati'y matamis na maasim,
Ito'y irog na katangi-tanging tayo,
Kusang ayaw ng kapalaran lumayo."

"Karugtong pa'y yaong turo mo di salat!
Bagkus taglayin tila'y ulan at kilat,
Maski lahat-lahat aking nasulat
Yaring alay na di sagabal sa ingat.

"O Aniah! sinta kitang makatabi,
At dala dalangin ko'y napakaputi;
Nawa'y itong Imahinasyon matali,
Sapagka't ika'y ginigiliw kong pili.

Comments

  • No Comments
Log Out?

Are you sure you want to log out?