Riar Read Count : 34

Category : Stories

Sub Category : Romance
ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਨਾ;
ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਕਿਓਂ ਆਈ:
ਜੇ ਆਖੀਰ ਚ ਆਹੀ ਕੁੱਝ ਕਰਨਾ ਸੀ;
ਪਹਿਲਾ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਕਿਓਂ /

Comments

  • No Comments
Log Out?

Are you sure you want to log out?