Love Read Count : 21

Category : Articles

Sub Category : Lifestyle
Pyaar karne ke bhi tin tarike hai 

1.jo mil jaye usse hi pyaar kar lo ye ek samjhota hai
2.jisse pyaar karo vo mil jaye to ye ek safalta hai 
3.ye janke bhi ki vo apko kabhi nhi milega phir bhi usse pyaar kar rahe ho to ye saccha  pyaar hai

Comments

  • mxt

    May 14, 2021

  • May 14, 2021

  • May 14, 2021

Log Out?

Are you sure you want to log out?