पोवाडा कामगार Read Count : 13

Category : Poems

Sub Category : N/A
ओम नमो जय श्री जगदंबे | नमन तुझं अंबे ||
पहिले नमन माझे गणरायाला | दुसरे नमन शिवबा राजाला ||
गातो मी कष्टकऱ्यांचे गुणगान || तोच आहे माझ्या राष्ट्राची शान ||
तो कधी बांधकाम कामगार | कधी तो मूर्ती घडविणारा शिल्पकार ||

Comments

  • No Comments
Log Out?

Are you sure you want to log out?