ਖੇਡ ਅਨੋਖਾ Read Count : 91

Category : Poems

Sub Category : N/A
 • ਖੇਡ ਅਨੋਖਾ
 •      ਭਰ ਕੇ ਡੁੱਲਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, 
 •      ਖਾਲੀ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। 
 •       ਇਹ ਖੇਡ ਬੜਾ ਅਨੋਖਾ ਹੈ, 
 •     ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।।
 • ਕੋਈ ਰੋਂਦਾ ਰੋਟੀ -ਜੁੱਲੀ ਨੂੰ, 
 • ਕੋਈ ਲੱਭੇ ਸੋਹਣੀ ਕੁੱਲੀ ਨੂੰ। 
 •     ਪਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ, 
 •     ਹੱਡਭੰਨ -ਖੁਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। 
 • ਇਹ ਖੇਡ ਬੜਾ..............। 
 •     ਸੌਖਾ ਹੈ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਵੀ, 
 • ਪਰ ਕਠਨ ਹੈਸਮਝਾ ਜਾਣਾ, 
 • ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਵਰਤੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਚੋ
 • ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਰਾਹੇ ਪਾ ਜਾਣਾ। 
 • ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹਯਾਤੀ ਦੀ, 
 • ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖੜਾ ਰੋ ਜਾਣਾ। 
 • ਕੁਝ ਹੰਝੂ ਵਗਣੇ ਪਛਤਾਵੇ ਦੇ, 
 • ਤੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਧੋ ਜਾਣਾ। 
 • ਕੁਝ ਰੋਸੇ ਜਾਹਰ ਕਰ ਦੇਣੇ, 
 •  ਕੁਝ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਸਹਿ ਜਾਣਾ। 
 • ਤੱਕਣਾ ਕਦੇ ਕੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, 
 • ਕਦੇ ਜਿਦਾਂ  ਲਾਉਣੀਆਂ ਬਾਜਾਂ ਨਾਲ, 
 • ਪਰ ਡਾਰੀ ਭਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। 
 • ਇਹ ਖੇਡ ਬੜਾ................। 
 • ਇਹ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਝਮੇਲੇ ਨੇ, 
 • ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਮੇਲੇ ਨੇ, 
 • ਕੋਈ ਭੀੜਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਈ ਇੱਕਲੇ ਨੇ, 
 • ਦਰ ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੇ -ਆਪਣੇ ਮੱਲੇ ਨੇ। 
 • ਕੋਈ ਰੋਵੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ, 
 • ਕੋਈ ਖੜ੍ਹਾ ਉਡੀਕੇ ਯੰਮਾਂ ਨੂੰ। 
 • ਸਭ ਅੱਖੋਂ ਉਰੇ ਭਰੋਖਾ ਹੈ। 
 • ਇਹ ਖੇਡ ਬੜਾ ਅਨੋਖਾ ਹੈ, 
 • ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਭਰ ਕੇ ਡੁੱਲਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, 
 • ਖਾਲੀ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ।।
 •             ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਬਾਜਵਾ 
 •             (ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕਾ) 

Comments

 • May 18, 2021

Log Out?

Are you sure you want to log out?