Writing 056 Read Count : 12

Category : Poems

Sub Category : N/A
अहंकाराचं पान फाटून गेलंय

प्रसिद्धीच्या धुंदीत मी
आज मन दुखावले एकाचे,
पहिले पाऊल टाकण्याआधीच
स्वप्न पाहिले शिखराचे ||

चार दिवस काय लिहू लागलो
गर्वाने फुगून गेलो ,
पण मी फुगा नाही एक 
माणूस आहे हेच विसरून गेलो ||

स्वतःचीच लाज वाटतेय आज
मी का चुकलो असं वाटतंय,
विचार केला की आज माझं
आभाळ फाटू लागतंय ||

माझ्या शब्दांनीच आज मला
कोर्टात दोषी म्हणून उभं केलंय,
लेखणी आहेच हातात पण
अहंकाराचं पान फाटून गेलंय ||

✍️✍️ आदेश बाळू कोळेकर (०८/०४/२०२१)
पुणे

Comments

  • No Comments
Log Out?

Are you sure you want to log out?