संसार Read Count : 22

Category : Poems

Sub Category : N/A
संसार

आज जीवन माझे
भातुकलीचा खेळ झाले,
खोट्या या संसारात मी
वास्तवात न्हाऊन आले ||
मला जीवन जगायचं होतं
माझं अगदी मनसोक्त,
पण आज अडकून पडले मी
आज या चुलीच्या धुरात फक्त ||
माझ्या पुस्तकातील स्वप्नांचा
आज पुरताच चुराडा झाला,
आता फक्त रोज आयुष्यात
उन्हाशीच संसार झाला ||
नको होते मला हे जीवनी
नुसते आसवांचे बंधन,
पण न मागता मला मिळाले
हे रोज अपशब्दांचे आंदण ||
लक्ष्मी होण्याचे स्वप्न पाहत मी
फक्त एक वस्तू  झाले,
एक दिवस नवरी होण्याच्या नादात
मी स्वतःचेच अस्तित्व गमावले ||
✍️✍️ आदेश बाळू कोळेकर (०४/०४/२०२१)
पुणे

Comments

  • No Comments
Log Out?

Are you sure you want to log out?