काही दिवस Read Count : 15

Category : Poems

Sub Category : N/A
💜काही दिवस💙

💙वर्षभर मी कोरोनात🧡
💛नियम पाळून घरात बसलो होतो,💚
💚म्हणूनच मी काल त्याची❤️
❤️होळी जाळताना दिसलो‌ होतो ||💜

💜आजही तो हळूहळू समाजाला💙
💙काट्यांनी डंख मारू पाहतोय,🧡
🧡म्हणूनच मी होळी साजरी करताना💛
💛तोंड बांधून तिचा आस्वाद घेतोय ||💚

💚मी निष्काळजीपणा नाही तर❤️
❤️आजही पर्यावरणपूरक रंग वापरतोय,💜
💜दोन क्षणांचा आनंद नको तर आजच💙
💙नियम पाळून कोरोनाला घालवू पाहतोय ||🧡

🧡मी होळीस या माझे जीवन💛
💛पुन्हा मला देण्याची प्रार्थना करतोय,💚
💚माझ्या या होळीत सीमेवरची होळी❤️
❤️मानवतेच्या रंगानी संपवू पाहतोय‌ ||💜

💜संपविण्यास हा वाईट काळ मी आणखी💙
💙काही दिवस सॅनिटायझरशी मैत्री करतोय,🧡
🧡फक्त स्वार्थी मैत्री नाही त्याला💛
💛वाईट वाटेवरचा आधार म्हणून पाहतोय ||💚

💚जळेल लसीच्या अग्नीत❤️
❤️लवकरच कोरोना विषाणू हा,💜
💜नियम पाळेल जो या काळात💙
💙तोच पुढे आनंदाने रंग खेळेल ना ||🧡

✍️✍️ आदेश बाळू कोळेकर (२९/०३/२०२१)
🧡❤️वेळ:०८:३५💚💛


Comments

  • No Comments
Log Out?

Are you sure you want to log out?