वेडे Read Count : 14

Category : Poems

Sub Category : N/A
वेडे

किती भेटले मला वेडे
घडणारे नि घडविणारे,
स्वतःसोबत इतरांच्याही
स्वप्नांना आकार देणारे ||

असे वेडे किती आसमंतात या
कष्ट नि चिकाटीने भरारी घेणारे,
रोज दिसतात मला चालताना
गरूड आकाशी झेपावणारे ||

कोणी मारतो रे सुर
स्वप्नांच्या खोल डोही,
कोणी एक लहान मुंगी
स्वप्न वेचण्यात मग्न राही ||

त्यांना या जीवनात भेटतील
फुले किती नि काटे किती,
प्रामाणिकपणे झुलताना झोका
त्यांना नाहीच पडण्याची भिती ||

✍️✍️ आदेश बाळू कोळेकर(२५/०४/२०२१)
पुणे

Comments

  • No Comments
Log Out?

Are you sure you want to log out?