कसला हा क्षणिक आनंद Read Count : 17

Category : Poems

Sub Category : N/A
कसला हा क्षणिक आनंद

हसत हसत दारू पिण्यात 
किती मज्जा येते ना,
आत जळत असते फुफ्फुस
बाहेरून सिगारेट जीव घेते ना ||

मग्न असतात ते बाटलीतील
दारू ग्लासात भरण्यात,
आणि शरीर मग्न असते स्वतःचाच
जीव घालवण्याच्या प्रयत्नात ||

अरे आत्तापर्यंत तो नालायक होताच
पण आज तीही ग्लास हातात घेतेय,
सगळे जग जिला आई मानत तिच आज
तिचे अस्तित्व स्वतःचे धुळीस मिळवतेय ||

कसला हा क्षणिक आनंद आणि
कसला हा दुःख विसरण्याचा मार्ग,
दुःख वगैरे विसरेल की नाही माहीत नाही
पण नक्की जवळ होईल वरचा वर्ग ||

✍️✍️ आदेश बाळू कोळेकर (२५/०४/२०२१)
पुणे

Comments

  • No Comments
Log Out?

Are you sure you want to log out?