अज्ञान Read Count : 19

Category : Poems

Sub Category : N/A
अज्ञान जीवनातील शाप

सारे जग घालतेय जागर शिक्षणाचा
मग तूच का राहतो निरक्षर,
हो ना या पुस्तकांवर स्वार
नि कर जगास साऱ्या साक्षर ||

तू एकटाच जरी असला अशिक्षित
होतेच त्याने जगाची अधोगती,
झोकून दे ना तू  स्वतःस ज्ञानरसात 
अन् होऊ दे जगाची प्रगती ||

या जगात नसतो कोणीच
जन्मापासून असामान्य,
तू झट ना त्यांच्यासाठी जे
अजूनही म्हणतात स्वतःस सामान्य ||

सांग तू ओरडून जगास
शाप आहे जीवनासाठी अज्ञान,
वाट तू मुठभर विचार तुझा
अन् दे अवघ्या जगास या ज्ञान ||

✍️✍️ आदेश बाळू कोळेकर (१६/०४/२०२१)
( विरोध काव्य निर्माता )
     Comments

  • No Comments
Log Out?

Are you sure you want to log out?