वाईट वाटतंय मला Read Count : 19

Category : Poems

Sub Category : N/A
वाईट वाटतंय मला
आज तुला सोडून जावं लागतंय,
चौदा वर्षांच्या सहवासानंतर
क्षणोक्षणी तुलाच आठवावं वाटतयं ||

कधी तू माझी प्रेमळ
प्रेरणादायी आई झालीस,
रोज नवनवीन अनुभव
तुझ्या लेकराला देत गेलीस ||

तुझ्यात पहिले पाऊल टाकले
तेव्हा मोठमोठ्याने रडलो होतो,
आज तुझ्यासोबतचे दिवस मोजत
तुझ्या मातीत घडलो होतो ||

तो राष्ट्रगीताचा आवाज ऐकला नाही
की रस्त्यावरही स्तब्ध होतो,
फक्त पुस्तक नाही संस्कार तुझे 
आजही वाचत राहतो ||


Comments

  • No Comments
Log Out?

Are you sure you want to log out?