Writing 060 Read Count : 20

Category : Articles

Sub Category : Science and Technology

Duygu Odaklı Terapi Eğitimi Duygu Odaklı Bireysel Terapi Sertifikalı

Duygu Odaklı Terapi Eğitimi Sertifikalı

Duygu odaklı terapi eğitimi, duygu odaklı terapi Leslie Samuel GREENBERG çevresinde şekillenmiş hümanistik bir terapi ekolüdür. Duygu odaklı terapi danışanın duygusal durumlarında farkındalık oluşturabilmesine imkan tanır. Bunun yanında duygusal durumları düzenleyebilmesini sağlar. Empatinin önemli olduğu bur terapi sürecinde danışanın ortaya çıkan duygularınla seans içerisinde yüzleşmesini sağlar. Greenberg’in de dediği gibi duygu odaklı terapi yani DOT, danışanın seçim yapabilme, farkındalık kazanabilme ve kendi kaynaklarını kullanabilmesine olanak sağlayan, insan doğasını daha olumlu değerlendiren hümanistik bir terapi ekolüdür. Duygu odaklı terapi eğitimi bireysel duygu odaklı terapi ile bu ekolün temel özelliklerini detaylıca öğrenebilecek ve mesleki yaşantınızda kullanabileceksiniz. Duygu odaklı terapi eğitimi detaylarını bir alt başlıktan inceleyebilirsiniz.

Eğitmen : Uzman Klinik Psikolog Tamer KARAOKÇU
Kurum : ARES Psikolojik Danışmanlık & Eğitim Merkezi

Tek Tıkla İndir, Sertifikanla Kullanmaya Başla !
Satın Alma İşleminden Sonra Açılacak Pencereden ya da Size Gelen Otomatik Mailden de Eğitiminizi İndirebilirsiniz.
Not : Onaylı Uygulayıcı Sertifikanız Satın Alımdan Sonra İsim Soy İsminize Özel Düzenlenip Mailinize Gönderilecektir.
Dosya boyutu yaklaşık 30 mb, indirme süresi ortalama 4-5 dakikadır.
Dosya RAR Formatındadır. Herhangi Bir RAR Programıyla açabilirsiniz.
Psikoloji Eğitimleri

Eğitim Detayları – Duygu Odaklı Terapi Eğitimi

Duygu odaklı terapi eğitimi ile hümanistik bir akım olan duygu odaklı terapinin temellerini kavrayacak ve meslek yaşantınızda kullanabileceksiniz. Duygu odaklı terapi eğitimi detaylarını aşağıdaki maddelerden inceleyebilirsiniz.

Neden Duygu Odaklı Terapi ?

Duygu Odaklı Terapi Amaç Oluşturma.

Duygu Odaklı Terapiye Bakış ve Temel Kavramlar.

Duygu Odaklı Terapi Tarihçe.

Kuramsal Bakış, Duygu Nedir ?

Duygu ve  Duygunun İşlevleri.

Duygu Odaklı Terapide Amaç.

Duygu Odaklı Terapi Kullanım Alanları.

Duygu Şemaları ve Duygu Kategorileri.

Birincil Duygular ve Birincil Adaptif Duygular.

Birincil Maladaptif Duygular.

İkincil Duygular.

Manipülatif Duygular.

Duygu Odaklı Terapide Temel Duygular / 7 Temel Duygu.

Duygu Odaklı Terapide Terapistin Özellikleri.

Duygunun Ortaya Çıkışı ve İşaretçiler.

Duygu Odaklı Terapide Odak.

Danışanı İzleme.

Duyguların Değişim İlkeleri.

Farkındalık, Dışavurum ve Düzenleme.

Yansıtma, Dönüşüm.

Duygusal Düzenleme.

Derinlemesine Düşünme ve Odak.

Vaka Formülasyonu.

Duygu Odaklı Terapide Teknikler.

Çift Sandalye Tekniği ve Boş Sandalye Tekniği.

Çalışılması Zor Danışanlar.

Uygulayıcı Sertifikası (ARES Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi Onaylı).

Duygu odaklı terapi eğitiminin yanında bir diğer önerdiğimiz psikoloji eğitimi olan Klinik Görüşme Teknikleri Eğitimi’ni inceleyebilirsiniz.

Comments

  • Mar 29, 2021

Log Out?

Are you sure you want to log out?