Reverse Poem Read Count : 74

Category : Notes/work

Sub Category : N/A
HINDI KITA IPINAGLABAN

Huwag mo'ng paniwalain na

Mahal talaga kita.

Ang totoo ay

Wala ka ng pag-asa sa akin

Wag kang maniwala na

Maging masaya pa tayo.

Alam mo una palang alam ko

Hindi ikaw ang karapat-dapat.

Kaya wag mo'ng isipin na

Babalikan kita.

Basahin pataas➡⬆⬆⬆

Comments

  • No Comments
Log Out?

Are you sure you want to log out?