PAGPAPAKILALA Read Count : 70

Category : Poems

Sub Category : N/A
i. Nais kong ibahagi ang aking kwento,
Kaya ako nandito sa taas ng entablado,
Agosto nga pala, taga Norte na bahagi ng mundo.
Ako'y naparito upang kayo'y aking maserbisyo.

ii. Dalawang taon akong nagsusulat,
Lahat ng akda ay aking naitala.
Elementarya pa lamang ay agad akong nagsimula,
Kaya ngayon halos daang tula ang aking nakatakda.

iii. Ako'y nandito upang kayo'y mapasaya,
Dahil ito ang sabi ng isip ko at puso'y nagpasya.
Para mapawi ang lungkot at tanging naiiwan ay ligaya,
Upang sa Inyo kayo ay maging masaya.

iv. Sa aking pagtatapos ng pananalita,
Nais kong mabigyan kayo ng isang kataga.
"Wag kang titigil sa pagsusulat,
Dahil ang isang manunulat ay may pusong taga-ulat."


Comments

  • No Comments
Log Out?

Are you sure you want to log out?