Wag Kang Epal Read Count : 31

Category : Books-Non-Fiction

Sub Category : Reference
Mateo 6:1-4
[1]“Pag-ingatan ninyong hindi pakitang-tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong Ama na nasa langit.
[2]“Kaya nga, kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipag-ingay pa gaya ng ginagawa ng mga mapagkunwari. Naglilimos sila sa mga sinagoga at sa mga lansangan upang sila'y mapuri ng mga tao. Tandaan ninyo: tinanggap na nila ang kanilang gantimpala.
[3]Sa halip, kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito sa pinakamatalik mong kaibigan.
[4]Gawin mong lihim ang iyong paglilimos at ang iyong Ama na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo nang lihim ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo.”

Ang tekstong ito ay magsilbing babala sa mga taong ginagamit ang krisis na ito para umepal. Kung tutulong ka, wag mo nang ipagsabi, yaan mong si Lord Ang makarecognize sayo

Comments

  • No Comments
Log Out?

Are you sure you want to log out?