Lalaki At Babae Lang Read Count : 41

Category : Articles

Sub Category : Spirituality
Pagkatapos, sinabi ng Diyos: “Ngayon, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon sa himpapawid at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit.Nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang LALAKi at isang BABAE. (Genesis 1:26-27)

Malinaw na mayroon lamang 2 kasarian ng tao na ginawa ng Diyos, LALAKI at BABAE, walang iba pa na pwedeng magbago natin, ang dapat nating gawin ay IRESPETO. GENDER is not chosen based on your personal satisfaction or perception  GENDER is already assigned to us by God, wag kang magmarunong sa Diyos at kahit magpa-sex change or kung anumang proseso para magbago ang tingin ng tao sa inyo, sa paningin ng Diyos ay yung original pa rin, kung ikaw ay Lalaki, lalaki ka at Babae kung babae ka

Comments

  • No Comments
Log Out?

Are you sure you want to log out?