He Is The Pyscho Read Count : 37

Category : Stories

Sub Category : Thriller
Tagalog Version:

*Inopen ang T.V*

Nagiginip pa ba ako?? Di pedeng tama naiisip ko hindi !!!

*Knock... Knock...*

Tumayo ako sa aking kinauupuan at tumongo sa akin kwarto para kumaha ng baril at pumunta sa may malapit sa pintuan at tiningnan kung sino ang tao sa labas. Nararamdaman ko ang unti-unting panghibina ng tuhod ko at tinding nervous sa kadahilanan sa narinig kong balita kanina.

*Sumilip sa Screen*

Haysss!!! Akala kung sino? 

Agad ko naman siyang pinagbuksan ng pinto at sa wakas ay bumisita siya sa akin at mayron na rin ako kasama ngayon sa bahay yehey!!!

"Babe, Sorry!", Huh?? Sorry for what? Lumingon ako sa kanya ng makita ko ang pagmumutla ng kanyang mukha at sa di inaasahan. "Sorry Babe kasi di ko na kaya!!!." Damnnnn!!! Nagsilaki ang aking mata ng makita ko ang baril na kinuha niya galing sa kanyang bag at itinuntok ito sa akin.... 


English Version

* T.V is opened *

Am I still dreaming ?? At least I don't think so !!!

* Knock ... Knock ... *

I stood in my chair and listened to my room for a gun and went to the door nearby and looked at the man outside. I feel a gradual discomfort in my knee and nervous nausea in my hearing news.

* Peek at the Screen *

Haysss !!! Guess who?

Immediately, I opened the door to him and finally he came to visit me and I am with you today at home !!!
"Babe, I'm sorry !, Huh ?? I'm sorry for what? I turned to see him look pale and unexpected." Sorry babe because I can't do it !!!. "Damnnnn !!! eyes as I saw the gun he took from his bag and pointed it at me….

Comments

  • No Comments
Log Out?

Are you sure you want to log out?