Read Count : 30

Category : Poems

Sub Category : N/A
                        -:ಅಜಾತಶತ್ರು:-

ಶುಭಾಶಯ ನಿಮಗೆ
ಓ..ಅಜಾತಶತ್ರುವೆ..!!!
•ಓ..ಭಾರತಮಾತೆಯ 
ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕುವರ.
ನಿನಗೆ ಇಡೀ ದೇಶವೇ 
ಕೂಗಿದೆ ಜನ್ಮದಿನದ ಜೈಕಾರ 


•ದೃಢ ಮಾತಿನ ದೃಢತೆಗಾರ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕನಸುಗಾರ.
ಕವಿ ಹೃದಯದ ಭಾವಜೀವಿ 
ನನ್ನೆದೆಯೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ವಾಜಪೇಯಿ..!!!

•ಅಟಲ್ ಎಂಬ ದಿಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ 
ಅಚಲ ನಿಲುವಿನ ಮೂರ್ತಿ.
ಶತ್ರುವಿಗೆ ಸ್ನೇಹ ಹಸ್ತ ಚಾಚಿದ
ಹೆಮ್ಮೆಯ ನೇತಾರ ಅಜಾತಶತ್ರು..!!!

•ವಿಜ್ಞಾನದ ಮುನ್ನಡೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದೆ
  ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ.
ನೀನಾದೆ ಭಾರತ ಪ್ರಕಾಶಿಸಿದ ಸೂರ್ಯ
ದೇಶ ಮೆಚ್ಚಿದ ನಿನ್ನ ರಾಜ ಗಾಂಭೀರ್ಯ..!!!

•ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಘನತೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇ ನಿನ್ನಿಂದ 
 ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿತು ಸಂಬಂಧ.
  ಭಾರತಮಾತೆಯ ಸಂತ ಸುತ ನಿಮಗಿದು
  ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯ..!!!
  

Comments

  • No Comments
Log Out?

Are you sure you want to log out?