मुक्तक Read Count : 99

Category : Notes/work

Sub Category : N/A
खै किन किन त्यो नजर मेरै तिर आउँछ !
गरेछु के मैले उल्टै असर मेरै तिर आउँछ !!
जब तिमी नै एक्कासी गएपछि धेैरै टाढा,
मनमा फेरी के के नै रहर मेरै तिर आउँछ !!!

बिरेन जलन
घोडाघोडी,कैलाली

Comments

  • No Comments
Log Out?

Are you sure you want to log out?