Mai Bhi Pavni Hun , Tuu Bhi Pavni Hai Read Count : 4

Category : Poems

Sub Category : N/A

Mai bhi pavni hun

Tuu bhi pavni hai

Khuun begunaho ka bahta hai 

Mai bhi qaatil hun

 tuu bhi qaatil hai 


Mai bhi pavni hun 

Tuu bhi pavni hai 

Naam paisee walon ka hota hai 

Mai bhi badnaam hu 

tuu bhi badnaam hai


Mai bhi pavni hu

Tu bhi pavni hai

Balatkar masumon ka hota hai 

Mai bhi shaamil hu 

Tuu bhi shaamil hai 


Mai bhi pavni hu

Tuu bhi pavni hai 

Kora kagaz Shyahe se rang badlta hai

Mai bhi likhte hu 

Tu bhi likhta hai 


Mai bhi pavni hu

Tu bhi pavni hai 

Khamoshi sharifon ke hoti hai 

Mai bhi gaalib hun

Tu bhi gaalib hai ....

Comments

  • May 10, 2019

Log Out?

Are you sure you want to log out?