πŸ’œButterfliesπŸ’š Read Count : 25

Category : Poems

Sub Category : N/A

β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’

β€πŸ’™πŸ’œπŸ’šπŸ’›β€πŸ’™πŸ’œπŸ’šπŸ’›

Angel's in the sky 


Building people up,  bringing peace to the inner world. 


Creating a pure light 


Plotting something good in humans life 


Sweet butterflies have a purpose 


They watch over children's,  they are known as angels 


One by one butterflies past by. 


Their seed's of healing,  and their gift of light 


Flying up higher in the sky,  like a angel,  like the butterfly 


Create within us a better life,  peace,  love,  eternity. 


Build grace in us,  so bless one human by one. 


Touch the angel and hold her on your Palm's and pray. 


She's sweet,  as she will fly off to the heaven land 


Never know where a butterfly may go,  so pray   pray I sang 


May she reach the heaven land. 


She'll bless one by one with her faith 


πŸ’œπŸ’šπŸ’›πŸ’™β€πŸ’œπŸ’šπŸ’›πŸ’™β€

β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’

Comments

  • interesting way to define angels

    Apr 10, 2019

Log Out?

Are you sure you want to log out?