شعر Read Count : 1

Category : Diary/Journal

Sub Category : N/A

لڳو ڌڪ دل کي رنو پئي جگر دعا آهي توکان درد دور ڪر محبت توسان آهي شوال چئي توکي ناهي خـــــــــــــبــــــــــــرتنهنجو ڏوس ڏمر ڪين سھبو ڪين ڪي

Comments

  • No Comments
Log Out?

Are you sure you want to log out?